Korraldatud jäätmevedu Lääne-Harju valla Padise piirkonnas

Uus korraldatud jäätmeveo periood algab eeldatavasti 1. veebruaril 2019 ning lõpeb 31. jaanuaril 2022. Jäätmeid veab järgmisel kolmel aastal Padise piirkonnas OÜ Radix Hooldus. Tingimuste sobimisel pikendatakse lepingut kuni kahe aasta võrra.  Lepingute sõlmimine algab üks kuu varem.  Jäätmeveoga hõlmatakse suurjäätmed, haljastujäätmed, köögijäätmed, vanapaber ning tavaprügi. Kõikide liigiti kogutud jäätmete, s.h suurjäätmete üleandmine on tasuta.