Liitumine korraldatud jäätmeveoga

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustus tuleneb Jäätmeseadusest.  Iga Eesti linn ja vald peab jäätmetega seoses läbi mõtlema, miks, kuidas ja kuhu. Korraldatud jäätmevedu on kogukondlik teenus, kus sisuliselt ühe piirkonna inimesed jagavad omavahel sellest piirkonnast jäätmete kokkukogumise, ära viimise ning käitlemise kulud.

Kõik kinnistud on automaatselt korraldatud jäätmeveoga liitunud, v.a juhul, kui kinnistu valdaja on ise jäätmekäitlusega seotud ettevõte. Harvadel juhtudel vabastab vallavalitsus kinnistu korraldatud jäätmeveost, kuid see ei vabasta kinnistut korrektsest jäätmete kogumise ja üleandmise kohustusest.

Täpseid korraldatud jäätmeveo tinigmusi saab lugeda iga kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast. Linna- või vallavalitsus annab teada, kui piirkonnas hakkab tegutsema uus jäätmeveo ettevõte. Alati on mõistlik kontrollida, millised kontaktandmed on jäätmeveo ettevõttele Teie kinnistu kohta antud ning jäätmeveo ettevõttele teada anda enda kinnistu eripäradest.

Ka erakinnistutel on KÕIKIDE olmejäätmete liigiti kogumine kohustuslik. Nende jäätmeliikide, mis on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, üleandmine on võimalik ka eramaja juurest korraldatud jäätmeveoteenuse osutajale, sama hinna eest, mis suurte majade juurest.