Andmete muutmine

Kui inimene soetab kinnistu, võib ta teatada oma vallavalitsuse keskkonnaametnikule või korraldatud jäätmeveo teenuse osutajale oma kontaktandmed.

Kui kontaktandmed muutuvad (telefoninumber, meiliaadress, arve saamise aadress) – võib teavitada ainult jäätmevedaja klienditeenindust. Muudetud andmed jõuavad automaatselt ka valla/linnavalitsuste andmebaasidesse.

Kui kinnistu valdaja kolib ära või suri ning uut elanikku ei ole veel teada (kinnistu on müügis), siis tuleb pöörduda vallavalitsusse ning teha avaldus korraldatud jäätmeveo ajutiseks peatamiseks. Kohalik omavalitsus annab välja korralduse määratud perioodile ning  saadab vastava info ise jäätmevedajale.

Kui naabrid soovivad kasutada ühiselt jäätmemahutid, peab avalduse samuti tegema kohalikku omavalitsusse, kes saadab andmed jäätmevedajale ise.