Eramaja valdajale

Liitumine korraldatud jäätmeveoga
Andmete muutmine
Jäätmemahutid ja tühjendused
Jäätmete üleandmise kohad
Jäätmejaamad
Kogumisringid
Ohtlike jäätmete kogumispunktid
Patareid ja ravimid
Pakendid
Jäätmekotiteenused
Kompostimine
Fekaal

VAATA

Ettevõtjale

Jäätmehoolduse korraldus ja nõuded
Planeerimine
Jäätmete kogumine ja vedu
Tugiteenused
Jäätmete liigiti kogumine
Jäätmete üleandmise kohad ning käitluskohad
Põllumajandusettevõtted
Ohtlikud jäätmed
Õigusaktid

VAATA

Kinnisvara haldajale ja korteriühistule

Korraldatud jäätmeveolepingute sõlmimine ja muutmine
Jäätmeveograafikud
Jäätmete liigiti kogumine
Jäätmemahutid ja jäätmemajade planeerimine
Kogumisringid
Juhendid
Õigusaktid

VAATA

Kohalikele omavalitsustele

Kohaliku omavalitsuse jäätmekava
Jäätmevaldkonna hanked ja lepingud
Jäätmejaamade haldamine
Kohustuslikud õigusaktid
Jäätmevaldajate registri pidamine
Euroopa õigusaktide ja uuringute ülevaated
Jäätmehalduskeskuse uuringud ja projektid

VAATA

Koolidele ja lasteaedadele

Üldiselt keskkonnakasvatusest
Juhendid ja plakatid õppetööks
Laste õppeprogrammid
Ekskursioonide võimalused
Koolituspäevad õpetajatele
Õppeasutuste infokiri “Munakoor”

VAATA

Suvilaomanikule

Üldine jäätmehoolduse korraldus ning nõuded
Jäätmete üleandmise kohad
Kompostimine
Fekaal

VAATA