MTÜ Jäätmehalduskeskus

MTÜ Jäätmehalduseksus (endise nimega MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus) on Harjumaa 10 kohaliku omavalitsuse poolt 2012. aastal loodud koostööorganisatsioon.

Organisatsiooni tegevuse põhieesmärgid

 1. Kavandada ja korraldada jäätmehooldust ning jäätmehoolduse arendamist
 2. Tagada kohalike omavalitsuste ühistegevuse läbi avalike teenuste hea kättesaadavus
 3. Järgida kohalike omavalitsuse ülesannete täitmisel säästva arengu põhimõtteid

Organisatsiooni peamised tegevused

 1. Kohalike omavalitsuste huvide esindamine
 2. Jäätmehooldusalased konsultatsioonid
 3. Jäätmehoolduse valdkonna analüüs, kirjeldamine ning koolitamine
 4. Jäätmevaldkonna õigsuloome arendamine kohalikes omavalitsustes
 5. Eesmärkidega seotud projektides, arendus- ning teadustöödes osalemine
 6. Eesmärkidega seotud informatsiooni kogumine ning vahendamine oma liikmetele
 7. Loob konakte ning arendab koostööd sarnaste Eesti ning välisriikide organisatsioonidega

Juhtimine

Organisatsiooni kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek, kuhu kuuluvad kõikide liikmete esindajad.  

MTÜ Jäätmehalduskeskuse tegevjuht:
Tõnu Tuppits
E-mail: tonu.tuppits@jaatmehalduskeskus.ee
Telefon: +372 6 150 366

MTÜ Jäätmehalduskeskuse liikmed 2020 aastal

 1. Anija vald
 2. Harku vald
 3. Jõelähtme vald
 4. Raasiku vald

Liikmeks astumise tingimused

MTÜ liikmeks saavad astuda ainult kohalikud omavalitsused.

Liikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus MTÜ juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liikmete valla- või linnavalitsused sõlmivad MTÜ-ga halduslepingu ning määravad oma esindaja(d) üldkoosolekul osalemiseks.

 • Igal liikmel on üldkoosolekul 1 hääl

Liitumistingimuste kohta annab täpsemat infot ühingu juhatus.

Liikmeks olemine annab võimaluse kasutada MTÜ Jäätmehalduskeskuse teenuseid iga liikme jäätmevaldkonna õigusaktid, lepingud ning hankedokumendid on alati hoolega individuaalseid vajadusi arvestades koostatud ning õigeagselt uuendatud. Samuti annab ühisprojektides osalemine laiemad võimalused valdkondlikuks arenemiseks.

Vabatahtlikud

Organisatsioon kasutab ka vabatahtlike tööd. Kui tunned huvi jäätmevaldkonna arendamise vastu kohalikus omvalitsuses, võta meiega ühendust.