MTÜ Jäätmehalduskeskus

MTÜ Jäätmehalduseksus (endise nimega MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus) on Harjumaa 10 kohaliku omavalitsuse poolt 2012. aastal loodud koostööorganisatsioon.

Organisatsiooni tegevuse põhieesmärgid

 1. Kavandada ja korraldada jäätmehooldust ning jäätmehoolduse arendamist
 2. Tagada kohalike omavalitsuste ühistegevuse läbi avalike teenuste hea kättesaadavus
 3. Järgida kohalike omavalitsuse ülesannete täitmisel säästva arengu põhimõtteid

Organisatsiooni peamised tegevused

 1. Kohalike omavalitsuste huvide esindamine
 2. Jäätmehooldusalased konsultatsioonid
 3. Jäätmehoolduse valdkonna analüüs, kirjeldamine ning koolitamine
 4. Jäätmevaldkonna õigsuloome arendamine kohalikes omavalitsustes
 5. Eesmärkidega seotud projektides, arendus- ning teadustöödes osalemine
 6. Eesmärkidega seotud informatsiooni kogumine ning vahendamine oma liikmetele
 7. Loob konakte ning arendab koostööd sarnaste Eesti ning välisriikide organisatsioonidega

Juhtimine

Organisatsiooni kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek, kuhu kuuluvad kõikide liikmete esindajad.  

MTÜ Jäätmehalduskeskusel on ka nõukoguNõukogu esimees on Ago Kokser (Lääne-Harju Vallavalitsuse esindaja)

Nõukogu liikmed:
Riho Johanson – Saue Vallavalitsuse esindaja
Arvi Karotam – Anija Vallavalitsuse esindaja
Alari Kruusvall – Raasiku Vallavalitsuse esindaja
Kalle Pormann – Kose Vallavalitsuse esindaja
Vello Viiburg – Harku Vallavalitsuse esindaja
Andrus Umboja – Jõelähtme Vallavalitsuse esindaja

MTÜ Jäätmehalduskeskuse tegevjuht:
Tõnu Tuppits
E-mail: tonu.tuppits@jaatmehalduskeskus.ee
Telefon: +372 6 150 366

MTÜ Jäätmehalduskeskuse liikmed aastal 2018

 1. Anija vald
 2. Harku vald
 3. Jõelähtme vald
 4. Kose vald
 5. Lääne-Harju vald
 6. Raasiku vald
 7. Saue vald

Liikmeks astumise tingimused

MTÜ liikmeks saavad astuda ainult kohalikud omavalitsused.

Liikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus MTÜ juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise otsustab nõukogu 30 päeva jooksul. Liikmete valla- või linnavalitsused sõlmivad MTÜ-ga halduslepingu ning määravad oma esindaja(d) üldkoosolekul osalemiseks.

 • Igal 10 000 elanikuga liikmel on üldkoosolekul 1 hääl
 • Igal 10 000-20 000 elanikuga liikmel on üldkoosolekul 2 häält
 • Igal 20 000 – 30 000 elanikuga liikmel on üldkoosolekul 3 häält

Liikmemaksu suuruse ning sisseastumise tasud otsustab nõukogu.

Liikmeks olemine annab võimaluse saada MTÜ Jäätmehalduskeskuse teenuseid liikmemaksu eest, iga liikme jäätmevaldkonna õigusaktid, lepingud ning hankedokumendid on alati hoolega individuaalseid vajadusi arvestades koostatud ning õigeagselt uuendatud. Samuti annab ühisprojektides osalemine laiemad võimalused valdkondlikuks arenemiseks.

Vabatahtlikud

Organisatsioon kasutab ka vabatahtlike tööd. Kui tunned huvi jäätmevaldkonna arendamise vastu kohalikus omvalitsuses, võta meiega ühendust.