Sinu partner
ja nõuandja
jäätmehalduses

Kuidas saame sulle abiks olla?
Vaata tegevusalasid

Jäätmehalduskeskus

Keskmine eurooplane kasutab aastas 16 tonni materjale, millest muutuvad jäätmeteks 6 tonni.  2 miljardit tonni potentsiaalseid materjale väljub majanduslikult mõttekast kasutusest ning ladestatakse hoopis prügimägedele või põletatakse.

Jäätmete kontrollimatu põletamine, kasutamata kemikaalide ning ehitusmaterjalide aastatepikkune ladustamine ning toidujäätmete kuhjamine aianurka on ohuks keskkonnale, inimestele ja koduloomadele.

Iga inimese ja ettevõtja kohustus on võimaluse korral vältida prügi tekitamist ning tagastada kasutatud materjalid – plastik, metall, klaas, paber – tootjatele. Tekkinud prügi on vaja käidelda kiirelt ning efektiivselt.

Jäätmehalduskeskuse  ülesanne on aidata jäätmeteks muutunud materjalidel jõuda tagasi tootjateni ning prügi keskkonnahoidlikule käitlusele Eesti kohalikes omavalitsustes.

Eramaja valdajale

 • Liitumine korraldatud jäätmeveoga
 • Jäätmemahutid ja tühjendused
 • Andmete muutmine
 • Jäätmete üleandmise kohad, jäätmejaamad
 • Kogumisringid ja jäätmekotiteenused
 • Ohtlike jäätmete kogumispunktid
 • Patareid, ravimid, pakendid
 • Kompostimine
 • Fekaal

Loe lisa

Ettevõtjale

 • Jäätmehoolduse korraldus ja nõuded
 • Planeerimine
 • Jäätmete kogumine ja vedu
 • Tugiteenused
 • Jäätmete liigiti kogumine
 • Jäätmete üleandmise kohad ning käitluskohad
 • Põllumajandusettevõtted
 • Ohtlikud jäätmed
 • Õigusaktid

Loe lisa

Suvilaomanikule

 • Üldine jäätmehoolduse korraldus ning nõuded
 • Jäätmete üleandmise kohad
 • Kompostimine
 • Fekaal

Loe lisa

Kinnisvarahaldajale, ühistule

 • Korraldatud jäätmeveolepingute sõlmimine ja muutmine
 • Jäätmeveograafikud
 • Jäätmete liigiti kogumine
 • Jäätmemahutid ja jäätmemajade planeerimine
 • Kogumisringid
 • Juhendid
 • Õigusaktid

Loe lisa

Koolidele ja lasteaedadele

 • Üldiselt keskkonnakasvatuses
 • Juhendid ja plakatid õppetööks
 • Laste õppeprogrammid
 • Ekskursioonide võimalused
 • Koolitspäevad õpetajatele
 • Õppeasutuste infokiri “Munakoor”

Loe lisa

Kohalikele omavalitsustele

 • Kohaliku omavalitsuse jäätmekava
 • Jäätmevaldkonna hanked ja lepingud
 • Jäätmejaamade haldamine
 • Kohustuslikud õigusaktid
 • Jäätmevaldajate registri pidamine
 • Euroopa õigusaktide ja uuringute ülevaated
 • Jäätmehalduskeskuse uuringud ja projektid

Loe lisa

Kasulik info
Keskkonnaprogrammi taotlusvoor on avatud!

Keskkonnainvesteeringute Keskus avas taas olulise taotlusvooru, mille tingimustega saab tutvuda kik.ee lehel.

Loe edasi
MTÜ Jäätmehalduskeskuse üldkooosolek

18. veebruaril koguneb Tallinnas MTÜ Jäätmehalduskeskuse üldkooosolek, kus kinnitatakse tegevuskava uueks aastaks.

Loe edasi
Koolitus kohalike omavalitsuste juhtidele, volikogude liikmetele ja spetsialistidele

MTÜ Jäätmehalduskeskus viib märtsikuus läbi koolituse “Omavalitsuse väljakutsed jäätmehoolduse planeerimisel: kuidas õigeid otsuseid langetada"

Loe edasi
Liitumine korraldatud jäätmeveoga

Korraldatud jäätmevedu on kogukondlik teenus, kus sisuliselt ühe piirkonna inimesed jagavad omavahel sellest piirkonnast jäätmete kokkukogumise, ära viimise ning käitlemise kulud.

Loe edasi